Získané certifikáty

Dôkazom mojej odbornej znalosti je výučný list v odbore “Kachliar”, získané certifikáty a oficiálne členstvo v Cechu kachliarov Slovenska.

FIRE-CONTROLS  HOXTER  KOBOK

ORTNER   RATH

Jozef Bystrianský - KRBY FLAME, Školská 1572/39, 962 05 Hriňová, Mobil :(+421) 907 828079, E-mail : info@krbyflame.sk -- Krbyflame.sk - 2011-2014