Pece

Na pravidelné kúrenie, tak isto aj ako hlavný zdroj kúrenia sú určené kachľové pece.

Kachľová pec je zdrojom veľmi príjemnej atmosféry a klímy v priestore vďaka sálavému teplu ktoré vydáva. Pre zdravú obytnú klímu je dôležitý čo najväčší podiel sálavého tepla v priestore. Sálanie tepla v interiéri je prenášané bez média vzduchu zo spotrebiča kachľovej pece tepelným žiarením na predmety a osoby, ktoré sa v ňom nachádzajú. Takúto príjemnú obytnú klímu vytvára v priestore kachľová pec postavená  hypokaustovým systémom. Hypokaust označuje uzatvorený priestor s prúdiacim teplým vzduchom, ktorý je využívaný na ohrev plôch vonkajšieho plášťa. Základnou ideou hypokaustového systému je rozdelenie tepla z tepelného zdroja na čo najväčšie plochy. Naša firma stavia pece tak isto týmto inovatívnym spôsobom čiže so vzduchovou medzerou. Tento spôsob stavby pecí zabezpečuje rovnomernejšie prehriatie vonkajšieho plášťa pece a znižuje sa tým aj riziko prasklín na vonkajšom plášti pece z dôvodu rozťažnosti akumulačného jadra pece.

Kachľovú pec Vám navrhneme v závislosti od tepelnej potreby priestoru ktorý chcete vykurovať a samozrejme aj podľa Vašich dizajnových predstáv.

Vo väčšine prípadov sa dimenzujú na dve priloženia paliva za deň. To znamená že do Vašej pece priložíte len ráno a večer ale zdravé sálavé teplo si užívate po celý čas. Všetky kachľové pece ktoré naša firma stavia sú prepočítané rakúskym kachliarskym prepočtovým programom ktorý nám zabezpečí že naše pece s určitosťou fungujú, sú správne nadimenzované, spoľahlivé a bezpečné.

Hypokaustový systém kachľových pecí má bezpochyby veľké výhody, ale vyžaduje vysokú odbornosť od projekcie až po samotnú realizáciu u zákazníka. Preto stavba kachľovej pece patrí do rúk kachliarskeho majstra so skúsenosťami so stavaním takýchto diel.

Naša firma ponúka tieto typy pecí

 

Akumulačná kachľová pecAkumulačná –  Hypokaustová pec

Základom takejto pece je murované alebo liatinové ohnisko, na ktoré sú pripojené akumulačné ťahy. Teplo sa do priestoru odovzdáva sálaním cez veľké vykurovacie plochy vonkajšieho plášťa pece s možnosťou vykurovania aj dvoch poschodí.

 

 

 

 

 

 

Malá kachľová pecMalá kachľová pec

Malá kachľová pec od rakúskej firmy RATH je ideálna pre novodobé stavby s nízkou potrebou energie. Súčasným trendom v stavebníctve je skvalitňovanie tepelno-izolačných vlastností budov čím sa výrazne znižuje potrebný tepelný príkon budov. Preto je malá kachľová pec vhodná aj do pasívnych domov alebo do malých miestností, pričom spĺňa všetky vlastnosti a komfort akumulačnej kachľovej pece.

 

 

 

 

 

Teplovodná pecAkumulačná – Teplovodná pec

Základ tejto pece tvorí liatinová pecná vložka vystlaná šamotom, ktorá obsahuje teplovodný výmenník slúžiaci na podporu centrálneho vykurovania. Umožňuje výber, či idú spaliny cez keramické ťahy ako v klasickej akumulačnej peci, alebo prepnutím klapky pošlete spaliny cez teplovodný výmenník a ohrievate teplú vodu. Pri tomto riešení je nevyhnutnosťou elektronická regulácia ktorá riadi celý tento proces. Teplovodná pec je vhodná aj ako hlavný zdroj vykurovania v dome.

 

Jozef Bystrianský - KRBY FLAME, Školská 1572/39, 962 05 Hriňová, Mobil :(+421) 907 828079, E-mail : info@krbyflame.sk -- Krbyflame.sk - 2011-2014